Polls

Jak przewidujesz rozwój multimediów?

Wyniki

Loading ... Loading ...
Nowinki techniczne
Ogniwa typu SILVER
Jak do tej pory ogniwa fotowoltaiczne produkowana była przez jedna technologię, polegająca na nanoszeniu metalicznych połączeń w formie obwodów drukowanych na mono lub polikrystalicznych płytkach krzemowych. Ciągłe doskonalenie w sprawie obniżenia kosztów i zużycia materiałów spowodowały wynalezienie konstrukcji o nazwie “silver”. Sposób ten został wynaleziony przez australijskich naukowców dr. K. Webera i prof. A. Blakersa. Proces budowania ogniwa typu Silver jest odmiennym sposobem tworzenia miniaturowych ogniw z krystalicznego krzemu W krzemowej płytce, o grubości 1-2 mm, wykonuje się za pomocą specjalnych technik, szereg żłobków, najczęściej w odstępach ok. 0, 1 mm. Tworzą one ciąg cienkich pasków krzemowych zwanych “silver”. Na brzegach płytki nie ma żłobków, dzięki czemu nienaruszona cześć pełni funkcje mocująca dla pasków silver. Następnie paski w wyniku standardowej obróbki zamieniane są w ogniwa słoneczne, które wycina sie z płytki i układa na płaskim szklanym podłożu i . Baza rowkowa jest wytrawiana szybko, a wytrawianie trwa tak długo dopóki rowek nie rozszerzy się na całą grubość płytki. Przynosi to wzrost powierzchni czynnej. Dzięki tej technice uzyskuje się do 10 razy mniej strat krzemu, w porównaniu do modułu wykonanego w sposób tradycyjny. Baterie typu „silver” absorbują również słońce dwustronnie. Dzięki temu pionowy moduł “silver” będzie zbierał promieniowanie od wschodu do zachodu, co dodatkowo zwiększy jego efektywność i pozwoli na instalacje w niedostępnych teraz miejscach. Dodatkowym atutem jest również to, iż ogniwa te wykazują dowolny stopień przeźroczystości, co umożliwia wykonanie z nich przepuszczającego światło szklanego sufitu. Kolejną ich zaletą jest również niższa czułość na wzrost temperatury otoczenia, co pozwala na pracę w gorącym klimacie.

Do czego potrzebne są nam multimedia?

Wydaje się, że dziś, multimedia potrzebne są nam po prostu do życia, gdyż całkowicie zdominowały ludzką egzystencję zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i prywatnej. Z definicji jednak, podstawowym celem multimediów miał być przekaz informacji, który środki multimedialne miały usprawnić, przyspieszyć i uatrakcyjnić. Multimedia mają za zadanie połączenie czynników takich jak tekst, głos, obraz ruchomy i nieruchomy w jedną, skompresowaną In formację i szybkie przekazanie jej do odbiorcy za pomocą środków masowego przekazu.

Przeciętny człowiek, pod pojęciem multimedia kojarzy trzy podstawowe środki masowego przekazu, jakimi są telewizja, Internet oraz telefon. Rzeczywiście, u genezy swojego powstania, termin multimedia zawężał się głownie do nich, dziś jednak, jest zdecydowanie bardziej rozbudowany i obszerny, chroniąc pod swoimi skrzydłami wiele nośników informacji oraz dziedzin nauki specjalizujących się w tej dziedzinie. Multimedia to przede wszystkim szeroko rozumiana audiowizualizacja.

Comments are closed.